Verletkosten

Door Raltex en namens het O&O-fonds en door TCT kunnen aan de werkgever verletkostenvergoedingen worden toegekend. Deze vergoeding dient als tegemoetkoming in de kosten, voortvloeiend uit deelname van een werknemer in dienst van werkgever aan een hiervoor in aanmerking komende opleiding.

De cursussen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • Basiscursus Wasserij: € 50,-
 • Detacheren: € 50,-
 • Algemene Procestechniek: € 50,-
 • Textielwarenkennis: € 50,-
 • Persen & strijken: € 50,-
 • PER/KWL: € 50,-
 • Natreiniging: €50,-
 • Bijscholing in het kader van de Code 95: € 50,-
 • Nederlands op de Werkvloer: €50,verletkosten per dagdeel, maximaal 10 dagdelen
 • Verzuimgesprekken voeren: €60,verletkosten per dagdeel, maximaal 6 dagdelen
 • Casemanagement bij verzuim en re-integratie: €60,per dagdeel, maximaal 6 dagdelen

Voorwaarde is dat de cursus verzorgd wordt door Stichting Trainingscentrum Textielverzorging gevestigd te Ophemert.

Deze verletkostenvergoeding wordt uitsluitend toegekend indien en voor zover:

 • De werkgever als zodanig geregistreerd is bij (de administrateur) van de Stichting Raltex.
 • De werkgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Stichting Raltex heeft voldaan.
 • De werknemer deelgenomen heeft aan één of meerdere dagdelen die de cursus omvat, blijkend uit de getekende presentielijst.
 • De werknemer is aangemeld voor de cursus volgens een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat door het bestuur van stichting TCT (of in geval van de stimuleringsregeling ziekteverzuimbegeleiding door het bestuur van Raltex) is goedgekeurd.
 • De werkgever de verschuldigde opleidingskosten heeft voldaan.
 • Het maximaal aantal toekenningen niet wordt overschreden.
Scroll to top