Verletkosten

Raltex en het Trainingscentrum Textielverzorging (TCT) bieden werkgevers de mogelijkheid om verletkostenvergoedingen te ontvangen via het O&O-fonds. Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit de deelname van werknemers aan geschikte opleidingen die door de werkgever worden gefaciliteerd.

De cursussen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • Detacheren
 • Bedrijfshulpverlening
 • Algemene Procestechniek en machineveiligheid
 • Textielwarenkennis
 • Persen & strijken
 • PER, KWL en natreiniging
 • Bijscholing in het kader van de Code 95
 • Nederlands op de Werkvloer

De vergoeding is voor deze cursussen € 50,- per dagdeel met een maximum van 5 dagdelen, met uitzondering van Nederlands op de werkvloer, hiervoor geldt een maximum van 10 dagdelen.

Voorwaarde is dat de cursus verzorgd wordt door of via (het secretariaatsbureau van de) Stichting Trainingscentrum Textielverzorging gevestigd in Gorinchem.

Deze verletkostenvergoeding wordt uitsluitend toegekend indien en voor zover:

 • De werkgever als zodanig geregistreerd is bij (de administrateur) van de Stichting Raltex.
 • De werkgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Stichting Raltex heeft voldaan.
 • De werknemer deelgenomen heeft aan één of meerdere dagdelen die de cursus omvat, blijkend uit de getekende presentielijst.
 • De werknemer is aangemeld voor de cursus volgens een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat door het bestuur van stichting TCT (of in geval van de stimuleringsregeling ziekteverzuimbegeleiding door het bestuur van Raltex) is goedgekeurd.
 • De werkgever de verschuldigde opleidingskosten heeft voldaan.
 • Het maximaal aantal toekenningen niet wordt overschreden.

De voorwaarden kunt u terugvinden via de CAO textielverzorging op de website van Raltex.nl onder CAO.

Scroll to top