CURSUSOVERZICHT

Studenten kunnen zich eenvoudig via email aanmelden voor het volgen van één van de onderstaande TCT cursussen.

PRAKTIJKDAGEN

Tijdens de praktijkdagen kun je vragen stellen aan onze vakdocenten. Ook doe je een kort examen.

MEESTERCERTIFICAAT

Meesterschap staat voor vakmanschap en vakmanschap staat voor kwaliteit.

Modern studeren: Ontspanning & beleving

In 2008 heeft de Stichting Trainingcentrum Textielverzorging een start gemaakt als aanmeldpunt en bewaker van opleidingen binnen de textielverzorgingsbranche. Het belang van en de aanzet tot het oprichten van deze stichting is onderkend en uitgevoerd door de organisaties FTN, NETEX, Vematex, FNV, CNV en Raltex/O&O.

 
Het belang van opleidingen binnen de branche
Gedegen onderwijs en scholing zijn de basis van het ambacht Textielverzorging; zij bepalen immers het vakmanschap dat de kern van de textielverzorging vormt. Door de verdere toename van de complexiteit van het werk worden hogere eisen gesteld aan de medewerkers. Hierdoor wordt ook de ontplooiing van de medewerkers gewaarborgd. Stichting Trainingcentrum Textielverzorging onderschrijft het belang van goed opgeleide medewerkers in de branche en bewaakt de kwaliteit van deze opleidingen. De medewerker op de vloer is immers uw kapitaal!

AANMELDEN

Studenten kunnen zich digitaal aanmelden voor het volgen van één van de TCT cursussen, middels het online aanmeldformulier. Nadat de betaling voor de studie verricht is, worden door TCT de persoonlijke inloggegevens geactiveerd.

STUDEREN

De student heeft, nadat zijn aanmelding is geactiveerd, 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de aangevraagde cursus. De toegangscodes blijven niet onbeperkt geldig. Aan de studieduur zit een tijdslimiet van 3 maanden.

EXAMINERING

Een deelnemer die het examen wil doen meldt zich hiervoor digitaal aan. Alle examens worden op enkele centraal gelegen locaties afgenomen zodat de reisafstand voor iedereen beperkt blijft. De uitslag is direct na het examen bekend.

Heeft u vragen? Het secretariaat is u graag van dienst!

Scroll to top