Over TCT

In 2008 heeft de Stichting Trainingcentrum Textielverzorging een start gemaakt als aanmeldpunt en bewaker van opleidingen binnen de textielverzorgingsbranche. Het belang van en de aanzet tot het oprichten van deze stichting is onderkend en uitgevoerd door de organisaties FTN, NETEX, Vematex, FNV, CNV en Raltex/O&O.

Het belang van opleidingen binnen de branche

Gedegen onderwijs en scholing zijn de basis van het ambacht Textielverzorging; zij bepalen immers het vakmanschap dat de kern van de textielverzorging vormt. Door de verdere toename van de complexiteit van het werk worden hogere eisen gesteld aan de medewerkers. Hierdoor wordt ook de ontplooiing van de medewerkers gewaarborgd. Stichting Trainingcentrum Textielverzorging onderschrijft het belang van goed opgeleide medewerkers in de branche en bewaakt de kwaliteit van deze opleidingen. De medewerker op de vloer is immers uw kapitaal!

TCT

TCT zal als aanmeldloket en bewaker van de opleidingen een actieve functie vervullen richting bedrijven zodat de medewerkers op de werkvloer ook daadwerkelijk de gevraagde theoretische en praktische kennis bezitten. De belangrijke taak is voor Stichting TCT weg gelegd om een actieve bijdrage te leveren om verdere professionalisering van de branche te bewerkstelligen.
Scroll to top