Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor één van onze cursussen, neem dan contact op met het secretariaatsbureau Trainingscentrum Textielverzorging. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via e-mail (tct@tct-nl.nl) of via telefoonnummer 085 902 93 84.

Cursus overzicht

Studenten kunnen zich eenvoudig digitaal aanmelden voor het volgen van één van de TCT cursussen middels het cursusoverzicht. Nadat de betaling voor de studie verricht is, worden door TCT de persoonlijke inloggegevens geactiveerd.

Studeren

De student heeft, nadat zijn aanmelding is geactiveerd, 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de aangevraagde cursus. De toegangscodes blijven niet onbeperkt geldig. Aan de studieduur zit een tijdslimiet van 3 maanden.

Hulp en begeleiding

Studenten kunnen vragen per email naar TCT sturen. Van de cursusleider ontvangen zij binnen 5 werkdagen antwoord per email. Uiteraard ontvangt de cursist bericht als een antwoord langer op zich laat wachten.

Zelftest

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn kennis over het trainingsmateriaal te testen, alvorens een officieel examen af te leggen. De TCT-website biedt de mogelijkheid zelftesten uit te voeren. Elke module heeft een aantal trainingsvragen beschikbaar.

Praktijkdagen en examinering

Een deelnemer die examen wil doen meldt zich hiervoor aan. Examens worden op enkele centraal gelegen locaties afgenomen zodat de reisafstand voor iedereen beperkt blijft.
Tijdens deze praktijkdagen wordt door de cursusleider de theorie groepsgwijs behandeld dan wel voor sommige cursussen een praktijkexamen afgenomen. Daarna volgt een examen dat door kandidaten gemaakt wordt op een computer. De uitslag is direct na het examen bekend.

Herexamen
Een herexamen kan via de site aangevraagd worden. Een herexamen kost € 30,- exclusief BTW.

Ten behoeve van de voorbereiding, krijgt de deelnemer opnieuw 3 maanden toegang tot het lesmateriaal.

Certificaat

Geslaagde kandidaten ontvangen na het succesvol afleggen van het examen een TCT-certificaat. Op dit certificaat staat ook aangetekend dat men is geslaagd voor het praktijkgedeelte dat van toepassing is bij de cursussen detacheren en persen en strijken.

Algemene voorwaarden Trainingscentrum Textielverzorging TCT

Scroll to top