Voor bedrijven

In 2015 veranderen er een aantal belangrijke zaken op het gebied van wet en regelgeving rondom scholing en opleiden. Voortvloeiend uit de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) is ontwikkeling en scholing van medewerkers voortaan een wettelijke verplichting. Diploma’s en certificaten worden hierbij gezien als de garantie voor een bepaald kwaliteitsniveau.

De belangstelling voor en noodzaak van duurzaamheid nemen nog steeds toe evenals veilig werken en veilige werkomstandigheden. Het alleen maar bieden van vakmanschap is tegenwoordig niet meer toereikend om (potentiele) klanten te bereiken en winnen. Productassortiment en dienstverlening moeten inspelen op de concrete marktvraag. De vakman moet daarom ook ondernemer worden. De werknemer resultaat bewuster. Bedrijven richten zich meer op opleiding en training om het kwaliteitsniveau in het algemeen binnen het bedrijf te verhogen. Maar ook om mensen zich te laten specialiseren in het vak en daarmee aan het bedrijf te binden.

TCT kan u hierbij ondersteunen door middel van het organiseren van trainingen en cursussen voor uw bedrijf en uw medewerkers. TCT biedt cursussen specifiek gericht op de Textielservice- en Textielreinigingsbranche.

Wilt u meer weten over het cursusaanbod van TCT? Kijk dan in het cursusoverzicht.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat. wij zijn u graag van dienst!

Scroll to top