Ook TCT helpt met verletkosten duurzaamheid vooruit!

Textiel en de hele keten komen steeds meer in de belangstelling. Omdat het belang van duurzaamheid enorm groeit. En de textielketen wereldwijd één van de meest vervuilende sectoren. Gaat het om duurzaamheid, dan gaat de belangstelling uit naar materialen. Het produceren en het recyclen. Hergebruik van kleding is ook een belangrijke pilaar van de duurzaamheidsgedachte.Het opnieuw gebruiken van kleding/textiel. Dat is voor onze sector geen onbekend terrein. In tegendeel. Juist in de gebruiks- en onderhoudsfase is enorm veel “duurzaamheidswinst” te behalen. Zeker als de professional het onderhoud doet. Immers, goede textielverzorging is een vak, een specialistisch vak. Allerlei soorten textiel vragen om een eigen, specifieke aanpak. Een eigen reinigings- en afwerkingsproces waarvoor in de eerste plaats de goede apparatuur nodig is. Om én optimaal te reinigen én duurzaam! Dergelijke behandelingen maken dat de levensduur van textiel verlengd wordt.

Maar niet alleen apparatuur volstaat. Er zijn goed opgeleide mensen nodig om hiermee om te gaan. Die textiel kennen, de confectie van kleding begrijpen. Zorg daarom dat mensen de benodigde kennis kunnen opdoen. Laat ze cursussen en trainingen volgen. Zodat ze zich als specialist kunnen ontwikkelen en gaan voelen! Zoals bekend met een aantrekkelijke verletkostenvergoeding!

TCT biedt een gevarieerd pakket opleidingen op drie niveaus: basis, gevorderden en management. Mensen kunnen zich verbreden én verdiepen! Zie voor meer informatie ook de website www.tct-nl.nl of neem contact op met het secretariaat via tct@tct-nl.nl of 0344 – 650431.

Scroll to top