Opleiden onder de verletkostenregeling; aantrekkelijker dan u denkt!

Dat het opleiden van medewerkers om diverse redenen een goede zaak is, is u bekend. Dat u soms mensen op moet leiden eveneens. Zoals in het geval van Code 95- en/of BHV-trainingen. Voor veel bedrijven is het helaas onbekend dat opleidingskosten deels gesubsidieerd worden via de verletkostenregeling!

Voor erkende cursussen – waaronder Code 95 en BHV – die via TCT geregeld worden, geldt een tegemoetkoming in de kosten per medewerker van € 50,- per dag voor maximaal 4 dagdelen. Als u even rekent telt dit hard door.

U kunt trainingen in eigen beheer regelen, maar dan mist u dit voordeel!

Bijkomend voordeel

Opleiden komt het kwaliteitsniveau, de veiligheid op de werkvloer en de efficiëntie natuurlijk ten goede. Medewerkers worden extra gemotiveerd. En dat helpt in tijden van personeelsschaarste!

Mocht u nog vragen hebben of wilt u zich aanmelden voor een cursus , neem dan contact op met het secretariaat van TCT dat dagelijks bereikbaar is op telefoonnummer 0344 – 650431 of via de mail op tct@tct-nl.nl

Scroll to top