Subsidie voor opleidingen met STAP!

Voor wie, en hoe werkt het?

In relatie tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn training en onderwijs belangrijke onderwerpen. Vanuit de overheid bestaat de mogelijkheid om voor medewerkers een vergoeding via STAP te verkrijgen. De vakgerichte opleidingen van het Trainingscentrum Textielverzorging komen hier niet voor in aanmerking maar het kan voor het bedrijf en de medewerkers wellicht interessant zijn om gebruik te maken van dit budget voor andere opleidingen. De opleidingen met STAP! subsidie vormen een mooie aanvulling op de branchegerichte opleidingen van TCT.

Sinds vorig jaar is het STAP-budget door de overheid in het leven geroepen. STAP staat voor “Stimulans Arbeidsmarkt Positie”. Dit budget vervangt de fiscale aftrekpost scholingskosten, de voormalige privé-aftrekpost voor studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting.

Het STAP-budget is een opleidingsbudget voor werkzoekenden en werkenden. Ook voor werkgevers heeft dit voordelen. Personeel kan zich met deze subsidie (verder) ontwikkelen en dat geeft voor hen mogelijkheden om mee te groeien met het bedrijf.

Hoe werkt STAP! subsidie?

  • Met het STAP-budget kunnen werkenden in loondienst per kalenderjaar een aanvraag ter waarde van maximaal € 1.000, = euro per persoon indienen voor een opleiding.
  • Per persoon kan 1 aanvraag per jaar ingediend worden.
  • Aanvragen dienen medewerkers zelf in bij het UWV.
  • De factuur wordt direct door het UWV, die de subsidieregeling uitvoert, betaald aan de opleider. Medewerkers hoeven dit bedrag dus niet eerst zelf te betalen.
  • Het STAP-budget geldt alleen voor opleidingen die in het STAP-scholingsregister zijn opgenomen. De opleidingen staan vermeld op de website van STAP (www.stap-budget.nl/opleidingen). Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke ontwikkeling, effectief communiceren, maar ook om de opleiding tot vertrouwenspersoon.
  • Wanneer een opleiding meer kost dan € 1.000, = zijn de kosten boven deze € 1.000, = voor de medewerker. Deze kan de werkgever vragen afspraken te maken over het vergoeden van het dit bedrag. De werkgever kan de kosten als aftrekpost voor zakelijke studiekosten op de winst in mindering brengen.

Aanvraagtijdvakken 2023

Per kalenderjaar wordt per medewerker eenmaal STAP-budget van maximaal 1.000 euro toegekend voor één stapopleiding. Aanvragen gaan per tijdvak. De subsidie is per tijdvak gelimiteerd. Hieronder staan de tijdvakken vermeld.

1 mei tot 2 juli 2023

3 juli tot 3 september 2023

4 september tot 31 oktober 2023 en

1 november tot 31 december 2023

Het STAP-budget wordt veelvuldig gebruikt. Het is raadzaam ervoor te zorgen dat medewerkers zich tijdig inschrijven.

Tip: Op STAP-budget.nl kunnen werknemers en werkgevers terecht voor alle informatie over STAP, inclusief veelgestelde vragen over het STAP-budget. Op de website kan ook gezocht worden naar andere budgetten en subsidies die te benutten zijn voor verdere ontwikkeling van de werknemer.

Scroll to top