TCT: Bedrijfshulpverlening: voordelig met subsidie uit verletkostenregeling!

Natuurlijk hoop je dat een calamiteitenplan en BedrijfsHulpVerlening (BHV) nooit nodig zullen zijn. Maar ze zijn nodig om de gevolgen van een eventuele calamiteit te beperken en zijn sowieso verplicht vanuit de Arbo-wetgeving. Bedrijven met tenminste één werknemer zijn verplicht een bhv’er aan te stellen.

Daarbij moet rekening gehouden worden met vakanties en dergelijke, zodat er tijdens het werk altijd voldoende BHV is. Om bhv’ers goed voorbereid te houden op hun eventuele taak, is een periodieke herhalingscursus een aanrader. Via TCT kunnen BHV-cursussen georganiseerd worden, eventueel als “in company”-training voor een grotere groep, waarbij ook ingespeeld kan worden op specifieke bedrijfssituaties.

 Extra voordeel
De verletkostenregeling van TCT biedt u extra voordeel! U krijgt per medewerker een tegemoetkoming in de kosten van € 50,- per dagdeel voor maximaal 4 dagdelen. Als u even rekent, telt dit hard door!

Regel nu uw voordeel en meld u aan voor BHV via 0344 – 650431 of tct@tct-nl.nl

Scroll to top