TCT: nieuwe subsidie voor opleidingen met STAP! Naast de verletkostenregeling voor de TCT-vakcursussen

In relatie tot duurzame inzetbaarheid zijn training en onderwijs belangrijke onderwerpen. TCT biedt vakgerichte maar ook ondersteunende trainingen – als BHV en Code 95 – die veelal deels met de verletkosten gesubsidieerd worden.

Sinds kort is er een STAP-budget beschikbaar. STAP staat voor “Stimulans ArbeidsmarktPositie” en dit budget vervangt de fiscale aftrekpost scholingskosten, de voormalige privé-aftrekpost voor studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting.

Het gaat hier om opleidingen/trainingen die buiten het TCT-programma vallen.

Het STAP-budget is een opleidingsbudget voor werkzoekenden en werkenden. Ook voor werkgevers heeft dat voordelen. Personeel kan zich  er mee ontwikkelen, en dat geeft voor hen mogelijkheden om mee te groeien met het bedrijf.

Voorwaarden

 • Met het STAP-budget kunnen werkenden in loondienst per jaar een aanvraag ter waarde van maximaal 1000 euro per persoon indienen voor een opleiding.
 • Per persoon kan 1 aanvraag per jaar ingediend worden.
 • Aanvragen dienen werknemers zelf in bij het UWV.
 • De factuur wordt direct door UWV, die de subsidieregeling uitvoert, betaald aan de opleider. Werknemers hoeven dit bedrag dus niet eerst zelf te betalen.
 • Het STAP-budget geldt alleen voor opleidingen die in het STAP-scholingsregister zijn opgenomen.
 • Wanneer een opleiding meer kost dan € 1.000,-, kan de werkgever het meerdere vergoeden en als aftrekpost voor zakelijke studiekosten op de winst in mindering brengen.

Aanvraagtermijnen

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. Is het budget nu op? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

 • 1 maart 2022 t/m 30 april 2022
 • 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
 • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
 • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
 • 1 november 2022 t/m 31 december 2022
Scroll to top