TCT: veilig werken vraagt om acties werkgevers! Profiteer van de verletkostenregeling!

Vanuit de Arbo-wetgeving bent u verplicht een veilige werkomgeving voor uw personeel te creëren. Middels een RI&E, RisicoInventarisatie & Evaluatie, moet u risicovolle situaties en omstandigheden in beeld brengen en deze verhelpen. Ook moet u uw personeel goed informeren en instrueren over deze situaties en omstandigheden. Het moet daarbij onder meer gaan over het machines en/of gevaarlijke stoffen. TCT helpt u daarbij!

Nieuwe instroom vraagt om aandacht!

Door het min of meer loslaten van de coronamaatregelen, komen het leven en de economie weer op gang. Goed nieuws omdat daarmee de productie ook weer toeneemt. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij personeel moeten werven. Nieuwe mensen vragen veel aandacht en begeleiding en juist voor hen is een goede instructie noodzakelijk om ze veilig te laten werken met apparatuur en middelen die zij niet kennen.

Daarom de module Machineveiligheid!

TCT biedt in het hele programma ook de module Machineveiligheid aan die de risico’s van de specifieke machines in de stomerij en wasserij behandelen. Maar ook van de chemie die gebruikt wordt en de MSDS/Veiligheidsbladen. Omdat ook deze cursus online te volgen is, kunnen mensen elk moment beginnen maar ook 24/7 het materiaal bestuderen. Tijdens de praktijk-/examendag wordt de theorie in een productieomgeving van een wasserij/textielreinigingsbedrijf nader toegelicht.

Verletkosten leveren u voordeel

Voor de meeste van de via TCT te volgen cursussen en trainingen, geldt een verletkostenregeling. Voor deze erkende cursussen  geldt een tegemoetkoming in de kosten per medewerker van € 50,- per dagdeel voor maximaal 4 dagdelen. Dit levert u  een aantrekkelijke tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Voorlopige planning praktijk- examendagen 2022 1e halfjaar

De planning is gebaseerd op de werkweek waarin de praktijkdag wordt gepland. Definitieve data worden in E-nieuws Textielbeheer en op de website gecommuniceerd.

Wk Periode Praktijkdag   Wk Periode Praktijkdag
11 14.03-18.03 Hygiëne management 20 16.05-20.05 Textielwarenkennis
12 21.03-25.03 PER, KWL, NAT-reiniging 22 30.05-03.06 Machineveiligheid Stomerijen
13 28.03-01.04 Detacheren 24 13.06-17.06 Persen en Strijken
15 11.04-15.04 Klanttevredenheid 26 27.06-01.07 PER, KWL, NAT-reiniging
18 02.05-06.05 Algemene Proces Techniek 27 04.07-08.07 Detacheren
Scroll to top