Textielwarenkennis vertrekpunt voor vakwerk

De was doen is voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Een regelmatig terugkerende klus, die gedaan wordt omdat het moet. Net zoals veelal de gang naar de stomerij wordt ervaren. Dit is geen funshoppen, maar iets omdat het moet. Omdat het bewuste textiel blijkens de reinigingsvoorschriften niet zelf gewassen mag worden. En dus wordt een beroep gedaan op de vakkennis van de professionele textielreiniger, waarvan verwacht wordt dat die het textiel weer als nieuw aflevert.

Textielkennis noodzakelijk

Die kennis reikt verder dan het kunnen beoordelen van labels. De vakman is in staat om op grond van textielsamenstelling de juiste behandeling te kunnen bepalen. Inclusief voor- en/of nabehandeling van vlekken (detachering). Ook kan hij inschatten of het label het totale artikel betreft of dat bijvoorbeeld applicaties een risico lopen. Een incompleet of zelfs foutief label is namelijk niet altijd een vrijwaring voor fouten als op grond van “vakkundige beschouwing” voor een andere, of juist geen, behandeling gekozen had moeten worden.

Goede start

De training textielwarenkennis is daarom een goede start om mensen te laten kennismaken met het vak textielverzorging. De training besteedt aandacht aan stoffen, de verschillende vezelsoorten (plantaardig, synthetisch), garens, weefsels en breisels. Ook de verdere af- en verwerking van textiel wordt belicht zoals etiketteren, veredelen en confectioneren. Kennis over deze onderwerpen legt een goede basis voor een vakkundige reinigingsbehandeling. En dat geeft de klant vertrouwen en vermindert de kans op klachten!

Heb je belangstelling, vragen of wil je je meteen inschrijven? Kijk dan op www.tct-nl.nl of stuur een bericht naar tct@tct-nl.nl.

Het secretariaat van TCT is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 0344 650431 of via e-mail op tct@tct-nl.nl

Scroll to top